دیگه دوست ندارم

لعنت به اونیکه تن هوسبازش بغل یکی دیگست ولی یادِ کثیفش پیش منه

چرا فکر می کنی چون دختری
باید همیشه غمگین باشی؟ شکست خورده باشی؟!
عزیز من!
یاد بگیر که تو دختری!
یاد بگیر تو کلاس بذاری! تو ناز کنی !
اون خیلی بیجا می کنه تورو ناراحت کنه!
... خیلی بیخود می کنه اشکتو دراره!
اصلا برا چی به یه موجود مذکراجازه می دی شادی زندگیتو ازت بگیره؟!
این اسمش عشق نیست به خدا!
خودتو گول نزن!
کسی که عاشق توا،
هرگز نمی تونه غمتو ببینه!
چه برسه به اینکه خودش عامل غمت باشه!!
دختر باش!
دخترونه ناز کن!
دخترونه فکر کن!
دخترونه احساس کن!
دخترونه استدلال کن!
دخترونه زندگی کن!
اما بدون غم رو به اشتباه توی فرهنگ دخترونه ی تو جا دادن!
♥ به سلامتی همه دخترا ♥

http://freesmile.ir/smiles/20012_doset_nadaram.gif

دلم نمیسوزه واسه پولی که حرومت کردم...اصلا!
دلم حتی نمیسوزه واسه وقتی که برات گذاشتم...ابدا !
فقــــ
ط
دلم برای اون شوقی که برای دیدنت داشتم میسوزه
**

 

وقتی رفتو تنهایم گذاشت بهش گفتم :خط زدن بر من پایان من نیست آغاز بی لیاقتی توست همیشه بهترینها برای من بوده و هست اگرمال من نشدی حتمابهترین نبودی این تو نیستی که مرافراموش کردی این منم که بیادم اجازه نمیدهم حتی از نزدیکی ذهن توعبورکند ، محکمتراز آنم که برای تنهانبودنم آنچراکه اسمش را غرور گذاشته ام بر زمین بکوبم ...

من خودمم, شبیه کسی نیستم,,اگر میخوای مثل بقیه باشم...بقیه هستن !!!

تاريخ سه شنبه سی و یکم مرداد 1391سـاعت 10:5 نويسنده مهلا| |

ﮔـﺷـﺖ…

'اﻣـﺎﺑـﺪان ﺗـﺎ آﺧـﺮﻋـﻤـﺮدرﮔـﯿـﺮ ﻣـﻦ ﺧـﻮاﻫـﻲ ﺑـﻮد.

وﺗـﻈـﺎﻫـﺮﻣـﻲ ﮐـﻨـﻲ ﻧـﯿـﺴـﺘـﻲ

ﻣـﻘـﺎﯾـﺴـﻪ ﺗـﻮرا از ﭘـﺎ در ﺧـﻮاﻫـﺪ آورد

.ﻣـﻦ

" ﻣـﻲ داﻧـﻢ ﺑـﻪ ﮐـﺠـﺎي ﻗـﻠـﺒـﺖ ﺷـﻠـﯿـﮏ ﮐـﺮدﻩ ام"  

 

 

تاريخ شنبه بیست و سوم فروردین 1393سـاعت 7:40 نويسنده مهلا| |

"بکـــــــــــــــارتــــ" را בرسـت بخـواטּ یک بار בیگر

ایـטּ گونـﮧ برایـت تفسیر کرבه انـב یعـنے صــاحبـش "بکار" تـــو مے آیـב

چــوטּ هنـوز ایـטּ یکـے را امتـحاטּ نکــرده اے

امـا وقتے"بکـــــــــــــــــــارت" را از او گرفتــے בیگــر "بکـار" تــو نمـے آیـב

چــوטּ בیگـر امتحـانـش کـرבه اے 

میـروے سـراغ בیگـرے کـﮧ "بکار" تــو بیــایــב

اینــها افتخــار نیسـت اینــها عقــבه هــاے تــو میــباشـב

راسـتـے بـבاטּ یکـے هست کـﮧ "بکــــــــــــــــــــارت" رسیـدگـے کنــב ...!

 

 

تاريخ شنبه بیست و سوم فروردین 1393سـاعت 7:37 نويسنده مهلا| |

ﭼﺮﺍ ﻫﺮﺟﺎ ﺭﻭ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻢ،ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ؟؟؟ﺗﻮ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﯼ !!!....مرا خیال "تو" بیخیال عالم کرد !

تاريخ چهارشنبه بیست و نهم آبان 1392سـاعت 19:34 نويسنده مهلا| |

سکــــوتــــــــ ...

رســا تــرین فــریــاد یک " زن " است ...

وقتی سکوتـــــ میکند ...

وقتی بحث نمیکند ...

وقتی برای به کرسی نشاندن عقایدش تلاش نمیکند ...

بــفــهــم ..!

که واقعــا آسیب دیده است ...

تاريخ چهارشنبه بیست و نهم آبان 1392سـاعت 19:33 نويسنده مهلا| |

بزرگی بهم یاد داد...
برای خودت زندگی کن...

کسی که دوست داشته باشه 

باهات می مونه...
وبرای داشتنت می جنگه...
واگه دوست نداشته باشه...

به هر بهونه ای میره...

تاريخ چهارشنبه بیست و نهم آبان 1392سـاعت 19:33 نويسنده مهلا| |

داریـــم جـآیــے زنـבگـے میـکنیـم کـه:

هـرزگــے مـــב اسـت 

بــے آبـرویــے کـلاس اسـت

مــستـے בوב تـفریح اســت

בوسـتـے بـا پــسر روشـنفکـرے اسـت

گــرگ بـوבטּ رمـز مـوفقـیت اســت 

و....

בوســت عـزیـز

هـر غـلطـے رو انـجام בاבטּ،اســمش "پـایـه بـــــوבטּ" نیـست

خــریـتـه!

تاريخ چهارشنبه بیست و نهم آبان 1392سـاعت 19:30 نويسنده مهلا| |

زنی به پناه شانه های مردانه تو دل سپرده است ...تو به كشف اندام زنانه او چشم دوخته ای ....-جایی دیگر-مردی به مهر و عاطفه زنانه تو دل سپرده است ...تو با ماشین حساب به جان دارایی او افتاده ی ...-برمیگردیم به ابتدا-چرا خوب با خوب نه!چرا بد با بد نه!چرا خوب با بد ؟!مگه نه اینكه میگن... خلایق هرچه لایق!؟!!

تاريخ چهارشنبه بیست و نهم آبان 1392سـاعت 19:30 نويسنده مهلا| |

میخــــــوام عوض شوم !

چرا بایـــــد من دلتنگت باشم ؟

میخـــــــوام تــو دلتـــــنگم باشــــی !


میخـــوام آن سیــــب قرمزِ بالـــای درخــــــت باشم

در دورتـــرین نقطه . . .

دقت کن !!!

رسیدن بـــــه من آسان نیـــــست

اگر همتش را نداری

آسیــــبی به درخت نــــزن

بـــــه همان سیــــب های کرم خورده ی روی زمــــــین

قانـــــــــــــع

بــاش

 

تنهایی تقدیر من نیست

ترجیح من است

 

تاريخ چهارشنبه بیست و نهم آبان 1392سـاعت 19:28 نويسنده مهلا| |

زلیخا، به جان یوسفت قسمت میدهم راستش را بگو:


به خدایت چه گفتی ک خودش اینطور پا درمیانی کرد؟؟

تاريخ دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392سـاعت 21:35 نويسنده مهلا| |

بایـَـנ بــِﮧ بـَـعضے ها گــُفت :

نــَـﮧ عـَـزیزَم انقـَـנرام بیکار نیستـَـم . . .

کـِـﮧ بخوآم حآل ِ تــُـو رو بگیرَمــ !

میشینـَـم ایـלּ جآ پامـُ میذآرَم رو پاهآمــ

" ســَــ ـرنوشتــْـ "

خـُـوנش נَهـَـنـِـتُ
سـِـرویس مے کــُـنـِـﮧ ! سـِـرویس مے کــُـنـِـﮧ !

 

تاريخ دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392سـاعت 21:35 نويسنده مهلا| |

بعضــــــــی ها

هیچ وقت آدم نمی شوند !

در چرخه ی تکامل …

چگونه ظاهرِ آدم یافتند ، نمیدانم !

خصلتشان زخم زدن است وخراشیدنِ روح

حالا تو بگو...

چگونه در کنارِ چنین گرگهایی

اگر چنگ در نیاوری دوام می یــابــی؟؟

تاريخ دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392سـاعت 21:34 نويسنده مهلا| |

مـــــن آخـريـــــن بـــــارم بـــــود ...
                                                                                ديگـــــر احســـــــــــاســـم را ؛
                                                                                بـــــراي کســـــي عريـــــان نميکنـــــم ...
                                                                         صـــــــــــداقت يعنـــــي حماقــــــــــــت ..............!
تاريخ دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392سـاعت 21:34 نويسنده مهلا| |

کـاش مـی فـهـمیـدی ....

 قـهـر میـکنم تـا دسـتـم را مـحـکمتر بگیـری و بـلـنـدتـر بـگـویی:

 بـمان...

 نـه ایـنـکـه شـانـه بـالا بـیـنـدازی ؛

 و آرام بـگویـى:

 هـر طور راحـتـى ... !

تاريخ دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392سـاعت 21:33 نويسنده مهلا| |

مرا قضاوت نکن رفیق !!!

اینجا توفقط نوشته ام را میبینی و میخوانی ،

نه سرگذشتم را ...!

تاريخ شنبه پانزدهم تیر 1392سـاعت 7:44 نويسنده مهلا| |

בلـِـش ، בل نبوב ڪہ

لامصب ژلـہ بوב . . . برا همـہ میلرزیـב :|
تاريخ شنبه پانزدهم تیر 1392سـاعت 7:44 نويسنده مهلا| |

ايـלּ روزها . . .

بـﮧ هـر مرבے بـخواهے تـڪيـﮧ ڪـنـے
. . .

بايـב جـسمت را بـﮧ او هـבيـﮧ ڪنـے
!
!
!

طـعـمـش را ڪﮧ چـشـيـב

مـثـل آבامـس تـف مے ڪنـב ڪف ِ زمـيـלּ
. . .
!

بـاز مـے چـسـبـے تـﮧ ڪفـش

عـابـرے عـاشـق پـيـشـﮧ
. . .

از בلـتـ ڪﮧ خـبر نـבارنـב
. . .

نـنـگ ِ هـــرزگے مے بـنـבنـב
. . .
!
تاريخ شنبه پانزدهم تیر 1392سـاعت 7:44 نويسنده مهلا| |

زانوهایم را در آغوش گرفته بودم ،

وقتی ...

تو برای آغوش دیگری زانو زده بودی

تاريخ شنبه بیست و پنجم خرداد 1392سـاعت 7:21 نويسنده مهلا| |

دیـــــــگر

استــفــاده نمی کنــم

از میــم مالکــیـــت !!!

شـــب بـخـیــــــر

عـزیــزش

تاريخ شنبه بیست و پنجم خرداد 1392سـاعت 7:21 نويسنده مهلا| |

ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﭼﺸـﻢ ﻫﺎﯾـﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺸـﺖ ﺑﮕﯿـﺮﻡ ...
ﺩﯾﺪﻡ ﻃﺎﻗﺖ ﺍﺳﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ !
تاريخ شنبه بیست و پنجم خرداد 1392سـاعت 7:21 نويسنده مهلا| |

مــــن چرک نویس احساسات تو نیستمــــ !

 ـــ“دوستـت دارم”ـــ هایت راــــ

جـــای دیگری تمرین کنـــ !

تاريخ شنبه بیست و پنجم خرداد 1392سـاعت 7:20 نويسنده مهلا| |

شراب خواستم…

گفت : ” ممنوع است

آغوش خواستم…

گفت : ” ممنوع است

بوسه خواستم…

گفت : ” ممنوع است

نگاه خواستم…

گفت: “ ممنوع است

نفس خواستم…

گفت : ” ممنوع است

… حالا از پس آن همه سال دیکتاتوری عاشقانه ،

با یک بطری پر از گلاب ،

آمده بر سر خاکم و به آغوش می کشد

با هر چه بوسه ،

سنگ سرد مزارم را

و …

چه ناسزاوار

عکسی را که بر مزارم به یادگار مانده ،

نگاه می کند و در حسرت نفس های از دست رفته ،

به آرامی اشک می ریزد …

تمام تمنای من اما

سر برآوردن از این گور است

تا بگویم هنوز بیدارم…

سر از این عــشـــــــــــــــــق بر نمی دارم …


تاريخ شنبه بیست و پنجم خرداد 1392سـاعت 7:20 نويسنده مهلا| |

ﺧﻴﻠﻰ ﺑﺪﻩ ﺩﻟﺖ ﻫــــﻮﺍﻯ ﺭﻭﺯﻫــــﺎﻳﻰ ﺭﻭ ﺑﻜﻨﻪ
 

 

ﻛﻪ ﻣﻴــــــــﺪﻭﻧﻰ ﺩﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴـﺎﺩ !!

 

 

تاريخ شنبه بیست و پنجم خرداد 1392سـاعت 7:20 نويسنده مهلا| |

دلت تنگ یک نفر که باشد
تمام تلاشت را هم که بکنی تا خوش بگذرد
و لحظه ای فراموشش کنی فایده ندارد...
تو دلت تنگ است...
دلت برای همان یک نفر تنگ است...
تا نیاید...
تا نباشد...
تو هنوز دلتنگی !!!
تاريخ شنبه بیست و پنجم خرداد 1392سـاعت 7:20 نويسنده مهلا| |

منــتـظــر قـــطـــــارم !


ديـــگر از اين شـهـــر ميخواهم سفر کنم !


چمدانم را بسته ام ، اگر خـــدا بخواهد امروز ميروم ...


منــتـظــر قـــطـــــارم !


امـــا نــــه در ايــســتــگــاه ،
روي ريــــــل قــطــــار.....

تاريخ شنبه بیست و پنجم خرداد 1392سـاعت 7:20 نويسنده مهلا| |

عـلـآوه بـَر اینـکه مـَن و تـو ، مـا نَشـودیـم
نصـف مـَنـَم ازبیـن رَفـت ... !!

تاريخ شنبه بیست و پنجم خرداد 1392سـاعت 7:19 نويسنده مهلا| |

برای مَن

همین از تو گفتن !

"زندگیست"
 
تاريخ شنبه بیست و پنجم خرداد 1392سـاعت 7:18 نويسنده مهلا| |

كـــثيف تـــرين چـــاپـــلوســـي زمانـــيست
كـــه مـــردي بـــه خـــاطـــر طـــبيعـــي تـــرين نيـــازش،
بـــا دروغ بـــه معـــصومـــي بـــگويـــد
دوســـتـــت دارم....

تاريخ شنبه بیست و پنجم خرداد 1392سـاعت 7:17 نويسنده مهلا| |

ســـوم 
هفتــــم 
چهلـــم 
ســـــال . . .
چنـــد ســــال دیگــــر
بایــــد عــــزادار نبـــودن هایـــــت باشــــــم . . .؟
 
تاريخ شنبه بیست و پنجم خرداد 1392سـاعت 7:17 نويسنده مهلا| |

مى خواهى بروى؟

بهانه مى خواهى؟

بگذار من بهانه را دستت دهم..

برو و هركس پرسيد چـــرا؟

بگو لجوج بود! هميشه سرسختانه عاشق بود..

بگو فرياد مى كرد! همه جا فرياد مى كرد که فقط مرا مى خواهد..

بگو دروغ مى گفت! مى گفت هرگز ناراحتم نكردى..

بگو درگير بود! هميشه درگير افسون نگاهم بود..

بگو بی احساس بود! به همه فریاد ها، توهین ها و اخم هایم، فقط

لبخند می زد..

بگو او نخواست! نـخـواسـت كـسـى جـز مـن در دلــش خـانـه كـنـد......
تاريخ شنبه بیست و پنجم خرداد 1392سـاعت 7:17 نويسنده مهلا| |

miss-A